Mục tiêu hàng đầu,
“năng lực giao tiếp” căn bản

News

Thông báo

  • No News.

Products

Giới thiệu sản phẩm

Trong môi trường làm việc, kỹ năng ngoại ngữ thực sự luôn được đòi hỏi chính là “khả năng hội thoại”.

Từ trước tới nay, chưa từng có hệ thống nào có thể đo lường được một cách khách quan năng lực hội thoại ngoại ngữ. Điều này làm cho việc tìm kiếm nhân lực giỏi giao tiếp trở nên vô cùng khó khăn.

Từ thực tế đó, chúng tôi xây dựng các ứng dụng như MyET (tiếng Anh), MyJT (tiếng Nhật), MyCT (tiếng Trung), v.v…, đo lường năng lực nói, năng lực hội thoại, nhằm giúp người học tăng cường năng lực nói để đáp ứng các kỳ thi đánh giá như ESAT, JSAT, CSAT, v.v…

PRODUCT

Hệ thống đánh giá năng lực nói

Series LSAT (Language Speaking Ability System) là hệ thống đánh giá duy nhất trên thế giới đo được khách quan năng lực nói ngoại ngữ sử dụng AI. Series này bao gồm ESAT (tiếng Anh), CSAT (tiếng Trung), JSAT (tiếng Nhật).

LSAT

Hệ thống luyện nói

Đây là hệ thống luyện nói trực tuyến sử dụng công nghệ phân tích giọng nói AI, hiện đang được sử dụng bởi hơn 4 triệu người dùng trên toàn thế giới. Ngoài MyET (tiếng Anh), chúng tôi còn cung cấp phiên bản MyCT (tiếng Trung), MyJT (tiếng Nhật).

MyLT

About Us

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Unilabs tập trung vào việc phổ cập “MyJT”, hệ thống luyện nói trong hội thoại tiếng Nhật, cùng với “MyET” của tiếng Anh và “MyCT” của tiếng Trung. Chúng tôi mang sản phẩm và dịch vụ tới tất cả những người học muốn thành thạo giao tiếng bằng tiếng Nhật trên toàn thế giới. Xem chi tiết tại đây