UniLabs Co., Ltd. (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") ý thức được rằng việc bảo mật thông tin cá nhân là điều kiện tiên quyết, cơ bản nhất trong suốt quá trình công ty chúng tôi hoạt động kinh doanh và cũng là trách nhiệm của công ty chúng tôi đối với toàn xã hội. Chúng tôi xử lý nhiều loại thông tin, trước tiên phải kể đến thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi, cũng như thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp. Về việc bảo mật thông tin cá nhân, cùng với việc thiết lập hệ thống quản lý và các quy định liên quan, chúng tôi đã thiết lập chính sách bảo mật với nội dung chi tiết dưới đây. Chúng tôi tiến hành phổ biến kỹ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty. Nghiêm chỉnh chấp hành quản lý, bảo mật và sử dụng thông tin một cách thích hợp theo những phương châm sau:

1. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
Dựa trên việc khách hàng cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi đã thiết lập hệ thống quản lý thông tin để bảo mật thông tin cá nhân theo tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Công ty chúng tôi đảm bảo luôn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân một cách phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ pháp luật
Công ty chúng tôi sẽ luôn nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân.
3. Các biện pháp an toàn
Để bảo mật thông tin cá nhân cho khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp như quản lý thông tin cá nhân, chỉ định phương thức lấy thông tin cá nhân, ngăn chặn sự truy cập trái phép từ bên thứ ba dựa trên các quy định về bảo mật thông tin. Công ty chúng tôi luôn lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể để ngăn chặn các trường hợp xấu có thể xảy ra như rò rỉ, mất mát, làm sai lệch hay phá hủy dữ liệu thông tin cá nhân.
4. Yêu cầu từ phía khách hàng
Về vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân, nếu chúng tôi nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ khách hàng về việc tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ luôn phản hồi khách hàng một cách chu đáo nhất.
5. Quy định quản lý thông tin cá nhân
Để nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc bảo mật thông tin cá nhân trong toàn thể cán bộ, nhân viên, chúng tôi đã thiết lập các quy định về quản lý thông tin cá nhân và sẽ luôn tuân thủ, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định này.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi cho các mục đích sau:

1. Liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng
  • Để cung cấp, hướng dẫn các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Để trả lời các câu hỏi về sản phẩm và thông tin dịch vụ của chúng tôi.
  • Để thực hiện các giao dịch kinh doanh như dịch vụ sau bán hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Để xác minh danh tính của khách hàng cho mục đích bán hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.
  • Để khảo sát và giám sát các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi.
  • Để thực hiện hoạt động tiếp thị về sản phẩm và thông tin dịch vụ của công ty chúng tôi.
  • Ngoài ra còn có các trường hợp quan trọng khác khi cần cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công chúng tôi.
2. Thông tin cá nhân của cổ đông và nhà đầu tư
Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Để quản lý cổ đông dựa trên luật và quy định của pháp luật.
Để cung cấp thông tin và điều tra về các hoạt động IR cho các cổ đông và nhà đầu tư.
3. Thông tin cá nhân của các đối tác kinh doanh
Để đàm phán, thương lượng và liên lạc trong quá trình hợp tác kinh doanh.
Để quản lý thông tin và xử lý thu chi.
4. Thông tin cá nhân ứng viên
Để liên hệ, cung cấp thông tin và thực hiện các điều tra liên quan đến hoạt động tuyển dụng.
5. Thông tin cá nhân cho các hoạt động truyền thông
Để cung cấp thông tin cho các hoạt động truyền thông.
6. Thông tin cá nhân cho các hoạt động bảo vệ môi trường
Để cung cấp thông tin và thực hiện các cuộc khảo sát về các hoạt động bảo vệ môi trường/CSR.

Quầy giao dịch thông tin

Các yêu cầu liên quan đến vấn đề tiết lộ hay xử lý các thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi hiện đang nắm giữ sẽ được chấp nhận thông qua các thủ tục sau. Xin lưu ý rằng cũng có trường hợp chúng tôi có thể không đáp ứng được các yêu cầu nếu không tuân thủ theo đúng thủ tục sau:

1. Thủ tục cung cấp thông tin cá nhân
Vui lòng gửi yêu cầu qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi dưới đây. Chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của khách hàng hoặc đại lý của khách hàng. Sau khi việc xác nhận danh tính được hoàn tất, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách gửi tài liệu văn bản hoặc theo phương thức mà quý khách hàng và Công ty chúng tôi đã thỏa thuận. Xin lưu ý rằng bưu phí sẽ do người yêu cầu chi trả và sẽ mất vài ngày để có thể hoàn tất thủ tục.
2. Địa chỉ người nhận
Công ty cổ phần UniLabs
Tầng 8, 10-11, Tomizawacho, Chuo-ku, Tokyo
103-0006 JAPAN
Số điện thoại: 81-3-5614-0205
Thời gian tiếp nhận: các ngày thường 9:00-17:00